Fumigasyon;

Böcekler ( yumurta, larva, nymph, pup ve ergin dönemde ) ve diğer zararlı etmenleri ( nematod, mantar, bakteri gibi ) öldürmek amaçı ile kapalı bir ortamda ( belirli bir ısıda ve miktarda ) gaz halinde kimyasal bir madde ( fumigant ) vermek ve belirli bir süre gazı bu ortamda tutma işlemidir.Fumigasyon 20. yüzyılın başından beri ,zararlı haşerelere karşı kullanılan bir kimyasal savaş metodudur.


Fumigasyonun yararları:

1. Ürüne direkt olarak tatbik edilebilir.

2. Üründe uç noktalara kadar nüfuz edebilme ve homojen dağılma özelliği vardır.

3. Gıda maddelerinde kalıntı ve koku oranının tolerans sınırı içindedir.

4. Zararlı etmenlerin tüm biyolojik dönemlerine etkilidir.

Fumigasyon tehlikeli bir ilaçlama yöntemidir.Genellikle fumigasyon yapan ilaçlama şirketlerinden fumigasyon sertifası gibi yasal belgeler istenir.Bu yöntem evlerdede uygulanabilir. İlk olarak Fumigasyon yapılacak alan sızdırmaz(kapalı bir ortam) bir çevrede olmak zorundadır. Daha sonra fumigasyon yapılacak alana fumigant salınır. Sonra bu alan belli bir süre boyunca böyle tutulur ki fumigant tüm alana yayılsın ve kurtulmak istenen zararlıları öldürsün. Sonra bu alan havalandırılır ve zehirli fumigant gazların uzaklaştırılması sağlanır. Bu çevredeki doğru havalandırma fumigasyon durumundan dolayı önemlidir. Fumigant gazlarının kaynağı ile fumige edilen ürünü ayırmak önemlidir. Her ne kadar ürün artık güvenli ise de alanda hala zararlı seviyede fumigant gaz olabilir. Gaz kaynağı tamamen tükenmiş de olsa alandaki hava iyice havalandırılmadığı sürece hala havada zararlı seviyede fumigant olabilir


Fumigasyonda Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar:

1. Fumigasyon işlemi tehlikeli ve ölümcüldür.

2. Dikkat edilmesi ve gözden kaçan en önemli ikinci husus, insan ve hayvanlar için sakıncalı olmayan kalıntı sınırı olarak ifade edilen tolerans residue (hoşgörülür kalıntı) kavramı çok iyi bilinmeli ve uygulanmalıdır.

3. En az iki eğitimini almış fumigasyon operatör tarafından uygulanmalıdır.

4. Fümigasyonda kullanılacak fümigantların özellikleri ile fümige edilecek materyalin yapısı ve nitelikleri iyi bilinmelidir.

5. Fümige edilecek ürün ve kullanılacak fümiganta en uygun olan fümigasyon tekniği seçilmelidir.

Fumigasyon kursu, fumigasyon belgesi, fumigasyon sertifikası, fumigasyon eğitimi


Fumigasyonun Olumlu Yönleri:

1. Zararlı etmenlerin tüm biyolojik safhalarına karşı etkilidir.

2. Gıda maddelerinde kalıntı ve koku oranının tolerans sınırı içindedir.

3. Ürünün bütün her yerine nüfuz edebilme ve homojen dağılma özelliği vardır.

4. Ürüne direkt olarak tatbik edilebilir


Fumigasyonun Gayesi ve Önemi:

Fumigasyon her türlü bitkisel ve hayvansal kaynaklı ürünler,malzemeler, materyaller, ihraracatı yapılan ürünler ile üzerinde taşınan tahta paletleri zararlı etmenlerden arındırarak bu etmenlerin ürünlerde oluşturduğu tahribatı ve kaybı önlemek suretiyle ürünün sağlıklı halde bulunması amacını gerçekleştirmektedir.