Çekirgeler(Locusta)

Locustidae familyasına bağlı bir çeşit böcek'tir.Sıcak bölgelerde, Tarla, çayır ve su kenarlarında rastlanır.Arka bacakları uzun ve sıçrayıcı özelliktedir. Ekinler için zararlıdırlar. Göçmen olanları, 5-6 cm veya daha uzunları vardır.Çekirgeler genellikle dış alanlarda yaşar ve ürerler. İç alanlara yiyecek, nem ve sığınma amaçlı girerler. Yetişkinleri kuvvetli ışık tarafından çekilir ve uçabilme özellikleriyle, özellikle yaz aylarında camlardan girebilirler. Çatlak ve deliklerden de bina içlerine girerler. Giysilere, özellikle kirli olanlarına beslenme amaçlı zarar verdikleri bilinmektedir. Deve çekirgeleri iç alanlarda genellikle kiler ve bodrum gibi yerlerde yaşarlar.
Tarla, yeşil, değnek, İtalyan, Mısır, Afrika göçmen çekirgesi en meşhurlarıdır.
Düzkanatlılar (Orthoptera) takımına bağlı böcekler. Ağız parçaları kesici ve çiğneyici olup, çoğunlukla nebati ve hayvani maddelerle beslenirler. Uzun yapılı başlarının yanlarında bir çift iri petek göz ve alınlarında üç adet basit (osel) göz vardır.Antenleri bir çift olup, bazılarında kısa, bazılarında uzundur. dokunma ve kokuya duyarlı kıllarla bezenmiştir. Çok uzak mesafelerden rüzgarın getirdiği nebati besinlerin kokularını alırlar. Üç parçalı göğüs kısımlarının her bölümünden bir çift bacak çıkar. Kanatlar da göğsün son iki halkasında yer alır. Üç çift bacağın ilk iki çifti yürümede, iri ve daha güçlü olan son çifti sıçramada kullanılır. Üst ön kanatlar dar, derimsi yapıda olup, geniş ve zar şeklinde olan alt kanatları örterek korurlar. İstirahat halinde, uçmaya yarayan alt kanatlar, yelpaze şeklinde üst kanatların altında katlanır. Karın kısmının (abdomen) her iki yanında solunum borularının (trakea) açıldığı nefes delikleri vardır. Karnın her iki yanında zardan meydana gelen bir çift işitme organı vardır. Dişilerin karın ucunda yumurtlama borusu (ovipozitör) bulunur. Erkeklerde ise, ses çıkarma organı bulunur. Bazıları arka bacaklarını ön kanatlara sürterek ses çıkarırlar. Bazıları da ön kanatları birbirine sürterek dişilerini çağırırlar.

Tarla çekirgeleri, yeşil çekirgeler, kara çekirgeler yaygındır. Genellikle bitkiden bitkiye sıçrayarak beslenirler. Fakat yiyecek azalırsa, uzun mesafelere uçarak göç ederler. Bulut halinde 2.000-2.500 km uzaklara gidebilirler. Gemilerin üstüne yağdıkları görülmüştür. Çekirge salgını ziraatte büyük afetlere yol açar. Kondukları alanları birkaç dakika içinde çöle çevirirler. Aradıkları yeşil yiyecekleri bulamazlarsa, pamuk ve yünlü elbise, korkuluk, hatta ahşap evlerin çatlak yerlerine saldırır; atın kuyruk ve yelesini yerler. Afrika’da çıplak çocukları kemiklerine kadar kemirdikleri olmuştur. Saatte 16 km hızla uçarak, bir uçuşta, 12 saat havada kalabilirler. Çekirge afetleri milletlerarası mesele haline gelmiştir. Çekirge bulutları radarla gözlenerek, uçaklarla havadan ilaç püskürtmek suretiyle korunulmaya çalışılmaktadır.
Çöl çekirgesi (Schistacerca gregaria) milletlerarası öneme sahiptir. Bu çekirge, Batı Afrika ve Hindistan-Pakistan sınırında çoğalarak göç eder. Batı Afrika’dan göç edenler Senegal-Sudan üzerinden Yemen’e ulaşır. Hindistan-Pakistan sınırında çoğalanlar, Kuzey Afrika, Ortadoğu, İran ve Rusya’ya yayılır. Bu çekirge memleketimize Suriye ve Irak sınırından girer. Önceleri 8-15 yıllık aralarla geldikleri halde, şimdi hemen hemen her yıl gelmektedirler. Türkiye’de Birinci Dünya Savaşı sırasında batı bölgelerini istila eden göçmen çekirgelere karşı yapılan mücadelede, 430 ton çekirge yumurtası ile 1200 ton çekirge toplanarak yok edilmiştir. Bunlara karşı ilaçla mücadele, uçar hale gelmeden yapılırsa daha başarılı olur. Son yıllarda ilaçlara karşı da mukavemet kazanmışlardır. Eskiden uygulanan engellerle durdurma metodu halen uygulanmaktadır. Çinkodan veya kaygan çitten yapılan engellerin ön kısmı hendek şeklinde kazılmaktadır. Alçaktan uçan çekirge sürüsü engele çarparak hendeğe düşmekte ve köylüler tarafından üzeri hemen toprakla kapatılmaktadır. Afrikada bazı bölge köylüleri, mahsullerini yiyen bu çekirgeleri kızartarak yemekte veya kurutarak kışa saklamaktadırlar.
Çekirgelere ilkbaharla sonbahar arasında rastlanır. Sonbahar sonunda dişi çekirge vücudunun arka kısmında uzayabilen yumurtlama borusuyla toprakta delik açar. 70 kadar prinç iriliğinde yumurta bırakır. 4 aylık ömrünün son haftasında üç defada 200 kadar yumurta yumurtlar. Bu yumurtalar kışı toprakta geçirerek ilkbahar ve yazın başlangıcında, 34°C sıcaklıkta 11 gün içinde açılırlar. Yumurtadan çıkan “nimfa” denen genç çekirgeler toprağı dışarı atarak çıkarlar. 9 mm kadar uzunlukta olup, birkaç defa deri değiştirerek büyürler. Nimfalar her ne kadar anne ve babalarına benzerlerse de kanatsızdırlar. İkinci deri değişiminden sonra kanatlar çıkmaya başlar. Çoğu çekirge beş defa deri değiştirir.
Yumurtadan çıkan yavru birkaç gün bitkiyle beslendikten sonra, aktifliği azalarak bir dala sımsıkı tutunur. Dış iskeleti ensesinden çatlayınca genç çekirge yumuşak vücudunu dışarı çıkarır. Gerinerek bir miktar uzar. Yeni iskeleti meydana gelinceye kadar kendisini bitkiler arasında gizler. Deri değişimleri dört beş gün aralıklarla olur. Çekirgelerin çoğu bir ay içinde deri değişimini bitirir. Fas çekirgesi 45 günde erginleşir.

Döllenmemiş yumurtalardan (partenogenez) üreyen çekirgeler de vardır. Bu durum daha çok değnek çekirgelerinde görülür. Böyle yumurtalardan dişi yavrular çıkar. Genç çekirgeler, bazı sinek ve arılar, kurbağa, yılan ve birçok kuş için aranan yiyecektir. Kuşların insanlara faydalı oluşunun bir sebebi de, bu gibi birçok zararlı böcekleri ve çekirgeleri yemesidir.
Çekirge ilaçlaması yasal firmalar tarafından yapılmalı. Çekirge ve her türlü haşere ilaçlamasında bireysel mücadele yeterli olmayacaktır. Kesin çözüm alabilmek için mutlaka profesyonel, tecrübeli ve güvenilir yasal ilaçlama firmaları tarafından yapılmalı.

Çekirge yapı itibariyle, türüne göre minimum 2 cm maksimum 20 cm olup sıçrayan canlılardır. Çekirgenin vücudu 3 bölgeden oluşup her bölgesinde bir çift bacak vardır. Çekirge 2 çift bacağını yürümek için kullanıp diğer 2 bacağını da zıplayabilmek için kullanır. Çekirgenin sıçrama bacakları diğer bacaklara oranla daha güçlü ve iri yapıdadır. Çekirgenin 2 çift kanadı olup bu kanatlarını uçmak için kullanır. Çekirge sıçrama özelliğiyle insanlar tarafından kolaylıkla tanınır.

Çekirgenin boyu türüne ve yaşadığı alana göre farklılık göstermektedir. Çekirge minimum 2 cm olup maksimum 20 cm kadar olanları vardır. Özellikle göçmen çekirge türlerinin boyu 5 cm den başlayıp oldukça büyük olanları da vardır.
Çekirge özellikle çöl alanlarına yakın yerlerde sıklıkça görülür. Ekim alanları olan tarla, bağ, bahçe, su kenarlarında görülür. Çekirgeler Akdeniz çevresindeki bölgeler, Asya ve Afrika çöllerine yakın bölgeler, Asya ve Afrika çöllerine yakın bölgeler, Kuzey Amerika ve Arjantin in orta kesimleri, Türkiye güney Anadolu ve Trakya bölgelerinde sıcak havalarda yoğun olarak görülür. Çekirgelerin yaşayabilmesi için sıcak ortamlara ihtiyacı vardır bu nedenle sıcak bölgelere göç ederler.
Çekirge insanlara saldırmaz. Çekirge ordu halinde, insanların beslenmek için yetiştirdiği ekinlere saldırıp onları yiyerek büyük ölçüde zarar verir. Çekirge sürüsü çok büyük bir tarlayı çok kısa zamanda yok edecek kapasitededir. Çekirge özellikle çiftçileri maddi kayıplara uğratıp büyük sıkıntılara sokar.
Çekirge hiçbir canlı türünü ısırarak zarar vermediğin den evcil hayvanlara da ısırarak zarar vermez.
Çekirge ilaçlaması mutlaka yasal, güvenilir, deneyimli böcek ilaçlaması yapan firmalar tarafından yapılır. Haşerenin türü ne olursa olsun bireysel yapılan mücadele kesin çözüm olmayıp kaybedilen zamanda haşerelerin çoğalmasına neden olacaktır